PG Soft

RTP 17%
RTP 58%
RTP 45%
RTP 61%
RTP 65%
RTP 28%
RTP 85%
RTP 57%
RTP 93%
RTP 61%
RTP 33%
RTP 82%
RTP 67%
RTP 33%
RTP 62%
RTP 97%
RTP 73%
RTP 36%
RTP 61%
RTP 69%
RTP 74%
RTP 47%
RTP 62%
RTP 23%
RTP 71%
RTP 94%
RTP 85%
RTP 27%
RTP 59%
RTP 52%
RTP 66%
RTP 73%
RTP 43%
RTP 77%
RTP 41%
RTP 49%
RTP 71%
RTP 84%
RTP 45%
RTP 54%
RTP 36%
RTP 34%
RTP 89%
RTP 62%
RTP 29%
RTP 77%
RTP 52%
RTP 32%
RTP 51%
RTP 79%
RTP 95%
RTP 85%
RTP 69%
RTP 66%
RTP 63%
RTP 92%
RTP 87%
RTP 93%
RTP 86%
RTP 57%
RTP 97%
RTP 44%
RTP 99%
RTP 24%
RTP 95%
RTP 89%
RTP 13%
RTP 56%
RTP 65%
RTP 63%
RTP 64%
RTP 88%
RTP 63%
RTP 56%
RTP 97%
RTP 29%
RTP 48%
RTP 37%
RTP 41%
RTP 86%
RTP 97%
RTP 37%
RTP 33%
RTP 48%